Transfer Domain từ Google Godaddy về TND chỉ vài tiếng

Hỏi: Tôi đang sử dụng tên miền tại Godaddy.com hoặc Google Apps(Godaddy) làm thế nào để transfer về TND.VN ngay mà không cần đợi 5-7 ngày ?
Trả lời: Bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để rút ngắn thời gian Transfer.

I) Transfer tên miền từ Godaddy.com
Sau khi hoàn tất thủ tục Transfer Domain về TND, Godaddy. sẽ gửi bạn một email xác nhận việc transfer domain giống link bên dưới. 
https://mya.godaddy.com/default.aspx?prog_id=GoDaddy&isc=gdbbx36&ci=82977
Bạn Đăng nhập vào theo link này và làm theo hướng dẫn:

I) Update giao diện 2016 Tiếng Việt


Vậy là bạn đã hoàn tất

II) Giao Diện Tiếng Anh Cũ
1. Ở Phần Domains tab Transfers chọn tên miền cần Transfer đi và bấm Launch2. Ở Form Transfer Details chọn Accept or decline transfer now >>3. Ở Form Accept or Decline chọn Accept Transfer rồi nhấn OK


Sau khi nhấn ok là xong, tên miền của bạn sẽ được transfer về TND chỉ trong vài tiếng mà không cần đợi 5-7 ngày như thường lệ.


II) Transfer tên miền từ Google Apps(Godaddy)
Sau khi hoàn tất thủ tục Transfer Domain về TND, Google Inc. sẽ gửi bạn một email xác nhận việc transfer domain giống link bên dưới. 
http://dcc.securepaynet.net/default.aspx?prog_id=412956&isc=apibb2080
- Bạn Đăng nhập vào trang Google Inc. Domain Manager theo link này và làm theo hướng dẫn:

1. Ở Tab Domains chọn Menu Transfers2. Ở trang Pending Transfer chọn tên miền cần xác nhận
3. Ở Form Transfer Details chọn Accept or decline transfer now >>
4. Ở Form Accept or Decline chọn Accept Transfer rồi nhấn OK


Sau khi nhấn ok là xong, tên miền của bạn sẽ được transfer về TND chỉ trong vài tiếng mà không cần đợi 5-7 ngày như thường lệ.
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 2 Users Found This Useful (4 Votes)