Video hướng dẫn đăng ký và sử dụng DNS tại dns.tnd.vn

Video này hướng dẫn đăng ký tài khoản DNS trung gian và hướng dẫn cấu hình bản ghi DNS tại website: 
http://dns.tnd.vn

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 3 Users Found This Useful (4 Votes)