Hướng dẫn trỏ tên miền về Blogspot

Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng tên miền tại tnd.vn, và không áp dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ dns ở nhà cung cấp khác.

Bước 1
: Đăng nhập vào trang quản trị BlogSpot và tới phần "Cài Đặt Cơ Bản".

Bước 2: Tại trang cài đặt cơ bản bấm vào nút "Thiết lập URL của bên thứ 3 cho blog của bạn". Bước 3
: Ví dụ tên miền của mình là tnd.me mình sẽ điền là www.tnd.me. Sau khi bấm lưu ta sẽ được thông báo như hình dưới kèm theo các bản ghi DNS mà Google yêu cầu chúng ta thiết lập cho tên miền của mình. Mỗi tên miền sẽ có một bản ghi khác nhau không giống bản ghi của mình, không lấy y xì bản ghi CNAME trên ví dụ trong bài này để áp dụng cho tên miền của bạn.
Bước 4
:
- Hướng dẫn bên dưới dành cho khách hàng sử dụng tên miền quốc tế giao diện cũ, đối với khách hàng sử dụng tên miền quốc tế và Việt Nam mới. Vui lòng đăng nhập trang quản lý dns tại dns.tnd.vn. Hoặc kiểm tra lại xem mình sẽ sử dụng trang quản lý DNS tại đâu.

 Đăng nhập trang quản lý tên miền tại đây. Và tới phần "Quản Lý Tên Miền" -> "Quản Lý DNS" để thiết lập 3 bản ghi DNS giống như hình dưới. * Nếu bạn đăng nhập và không có phần Quản Lý DNS, vui lòng vào "Tên Miền Của Tôi" > "Quản Lý Tên Miền" phần "Dịch Vụ Cộng Thêm" và kích hoạt thêm dịch vụ "Quản Lý DNS". Nếu có bản ghi bạn điền sai, bạn chỉ cần xóa hết nội dung trong bản ghi đó đi và bấm lưu là bản ghi sẽ bị xóa.
* Chú ý: phải có bản ghi thứ 3 để thiết lập chuyển hướng từ tnd.me sang www.tnd.me. Sau đó đợi 5-15 phút để bản ghi được cập nhập.

Bước 5
: Sau khi bản ghi DNS đã được cập nhập, bạn bấm Lưu và sẽ xuất hiện thông báo thành công. Bạn tiếp tục bấm vào chỉnh sửa cài đặt này và tick vào phần "Chuyển hướng tnd.me đến www.tnd.me." như hình dưới và bấm lưu là hoàn tất.Chú ý: để chuyển hướng không bị lỗi, bạn cần chú ý phải có bản ghi @ tới IP như hình trên là: 216.239.32.21. Nhiều bạn vẫn thắc mắc là không tìm thấy cái IP này ở đâu trong trang quản trị Blogspot thì mình xin giải thích là tất cả các Blogspot đều dùng chung IP này và không khác nhau giống như bản ghi CNAME nhằm xác thực chủ sở hữu tên miền. Hướng dẫn sử dụng IP này có ở trang hướng dẫn của Google chứ không phải bí mật gì cả. 

Trân trọng,
www.tnd.vn 

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 4 Users Found This Useful (6 Votes)