Làm thế nào để Remote tới SQL Server bằng SQL Server Management Studio

Hỏi: Tôi muốn sử dụng SQL Server Management Studio để nối tới MSSQL Server của tnd.vn thì làm thế nào?
Trả lời: Để Remote tới SQL Server bằng SQL Server Management Studio Bạn cần điền chính xác các thông số sau "Server Name","User Name","User Password".
Trong đó "MSSQL Server Name". Khi tạo một MSSQL Database thì ở phần Database server sẽ cho chúng ta biết "MSSQL Server Name". Ở ví dụ như trong hình thì tôi sẽ điền "MSSQL Server Name" = "mydomain.com\MSSQLSERVER2008"
* Chú ý Remote MSSQL phải dùng dấu \ mới có thể kết nối được.


- Một số lỗi thường gặp như lỗi 26 (error: 26)
Giải thích: Khi một máy chủ cài nhiều phiên bản MS SQL Server sẽ dẫn tới tình trạng có nhiều Server Name khác nhau và có các cổng port khác nhau.
Cách giải quyết: Bạn cần phải điền thêm port của MS SQL Server thì mới remote được.

Ví dụ ở máy chủ của TND
MSSQLServer2008 sẽ có port là 1433
MSSQLServer2012 sẽ có port là 1434
MSSQLServer2014 sẽ có port là 1435

MSSQLServer2016 sẽ có port là 1436

MSSQLServer2017 sẽ có port là 1437

Lấy ví dụ, khi remote tới MSSQL Server 2012 thì tôi sẽ điền Server Name là 113.160.102.87\MSSQLServer2012,1434

- Tôi phải điền Connection String như thế nào ?
Ví dụ bạn tạo một Database MSSQLServer2012. Thì ở phần ServerName bạn sẽ điền là ".\MSSQLSERVER2012" và không nên điền là "113.160.102.87\MSSQLSERVER2012"

Trân trọng,

 
  • 1 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi muốn CHMOD host win giống CHMOD trên linux thì làm thế nào ?

Thuật ngữ CHMOD 777 hay 755 là dùng để chỉ cách thiết đặt quyền cho các nhóm người dùng trên hệ...

Tôi có thể thay đổi thuộc tính php.ini không? TND cấu hình php.ini như thế nào?

Share Hosting và Reseller Hosting được chia sẻ trong môi trường cấu hình PHP có giới hạn nhất...

Hướng dẫn chỉnh sửa Not Found 404 trên Plesk Win 11

Để đổi lại giao diện của trang Not Found 404 trên Plesk Windows 11 như hình:Bạn làm...

Làm thế nào để đổi sang PHP 5.3?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi PHP Version cho từng thư mục trên Plesk Hosting của bạn...

Cài đặt Website trên Host mới mà không cần DNS

Bạn có thể xem nhanh website của bạn hiện tại mà không cần dns tên miền về host bằng cách click...