Tôi có thể thay đổi thuộc tính php.ini không? TND cấu hình php.ini như thế nào?

Share Hosting và Reseller Hosting được chia sẻ trong môi trường cấu hình PHP có giới hạn nhất định. Điều này là thực sự cần thiết nhằm giúp duy trì sự ổn định của máy chủ.

PHP.ini được cấu hình như sau áp dụng cho Share Hosting và Reseller Hosting:

safe mode = Off (cannot adjust)
memory_limit = 128M (MAXIMUM)
max_execution_time = 30 (MAXIMUM in seconds)
max_input_time = 60 (MAXIMUM in seconds)
post_max_size = 64M (MAXIMUM)
upload_max_filesize = 64M (MAXIMUM)
enable_dl = Off (cannot adjust)

Các thiết lập ở trên sẽ không được thay đổi và bạn không thể  dùng vượt quá giới hạn. Các giới hạn này được thiết lập để ngăn chặn việc chiếm dụng quá nhiều tài nguyên trong môi trường chia sẻ và làm ảnh hưởng tới các hosting khác cùng server.

TND đã nghiên cứu và so sánh các cầu hình trên giống với các nhà cung cấp hosting danh tiếng thế giới như Hostgator và các nhà cung cấp khác để đạt được sự tối ưu nhất cho website của bạn.

Cấu hình PHP.ini này có thể chạy với tất cả các kịch bản php phổ biến và có thể thừa đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản về Hosting cho website của bạn. Nếu kịch bản PHP của bạn đòi hỏi quá nhiều tài nguyên thì bạn phải chuyển qua sử dụng VPS hoặc Máy Chủ Riêng.

Bên cạnh đó những thuộc tính bạn có thể thay đổi là:

register_globals = On
magic_quotes_gpc = Off

  • 1 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi muốn CHMOD host win giống CHMOD trên linux thì làm thế nào ?

Thuật ngữ CHMOD 777 hay 755 là dùng để chỉ cách thiết đặt quyền cho các nhóm người dùng trên hệ...

Hướng dẫn chỉnh sửa Not Found 404 trên Plesk Win 11

Để đổi lại giao diện của trang Not Found 404 trên Plesk Windows 11 như hình:Bạn làm...

Làm thế nào để đổi sang PHP 5.3?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi PHP Version cho từng thư mục trên Plesk Hosting của bạn...

Cài đặt Website trên Host mới mà không cần DNS

Bạn có thể xem nhanh website của bạn hiện tại mà không cần dns tên miền về host bằng cách click...

Làm thế nào để Restore Database MSSQL ?

Để Restore dữ liệu lên MSSQL Database bạn làm như sau: Login...