Cài đặt Website trên Host mới mà không cần DNS

Bạn có thể xem nhanh website của bạn hiện tại mà không cần dns tên miền về host bằng cách click vào nút Preview trong Plesk Panel tab Website & Domains

Nếu muốn làm việc đầy đủ hơn bạn dùng cách thứ 2 bên dưới.

Bạn muốn chuyển website của mình sang TND? Bạn muốn cài đặt website trên host mới trước rồi mới DNS về để tránh cho website của bạn bị gián đoạn truy cập?

Ví dụ tôi có domain tnd.vn đang trỏ về ip 113.160.102.86 .Sau đó tôi mua một gói Hosting mới IP là: 113.160.102.87 tôi muốn truy cập vào website của mình dùng host mới là 113.160.102.87 mà chưa muốn trỏ domain về IP này vội. Để làm được điều này ta thực hiện các bước sau:

Ta mở RUN gõ vào dòng sau:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Mở nó ra bằng Notepad hoặc bất cứ trình soạn thảo văn bản nào mà bạn có.

sau đó ta thêm vào cuối cùng các dòng như sau.Chú ý domain thay bằng domain của bạn là được.

113.160.102.87 tnd.vn

113.160.102.87 www.tnd.vn

113.160.102.87 forum.tnd.vn

Vậy là ta có thể vào www.tnd.vn chạy trên Host mới.

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn hãy xóa những dòng vừa thêm vào(tránh quên) và trỏ domain về Host mới thôi.

TND.VN

  • 1 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi muốn CHMOD host win giống CHMOD trên linux thì làm thế nào ?

Thuật ngữ CHMOD 777 hay 755 là dùng để chỉ cách thiết đặt quyền cho các nhóm người dùng trên hệ...

Tôi có thể thay đổi thuộc tính php.ini không? TND cấu hình php.ini như thế nào?

Share Hosting và Reseller Hosting được chia sẻ trong môi trường cấu hình PHP có giới hạn nhất...

Hướng dẫn chỉnh sửa Not Found 404 trên Plesk Win 11

Để đổi lại giao diện của trang Not Found 404 trên Plesk Windows 11 như hình:Bạn làm...

Làm thế nào để đổi sang PHP 5.3?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi PHP Version cho từng thư mục trên Plesk Hosting của bạn...

Làm thế nào để Restore Database MSSQL ?

Để Restore dữ liệu lên MSSQL Database bạn làm như sau: Login...