Làm thế nào để Restore Database MSSQL ?

Để Restore dữ liệu lên MSSQL Database bạn làm như sau:
  1. Login vào Plesk Control Panel.
  2. Vào Tab Websites & Domains.
  3. Click vào nút Backup Manager.
  4. Click vào nút Database Backup Repository.
  5. Chọn Database Cần Restore ở phần Database backup files.
  6. Click vào nút Upload Database File.
  7. Chọn file Database .bak mà bạn cần restore lên.
  8. Bấm OK và chờ nó Upload + Restore.
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 0 Users Found This Useful (1 Votes)