Hosting của tôi hết hạn sau bao lâu thì bị xóa dữ liệu?

Hỏi: Hosting của tôi đã hết hạn, tôi chưa có điều kiện gia hạn nên vẫn để đó. Vậy sau bao lâu từ khi hết hạn dữ liệu trên hosting của tôi sẽ bị xóa ?

Trả Lời: Sau 15 ngày kể từ khi hosting quá hạn mà chưa gia hạn thì hosting của bạn mới bị xóa.

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 1 Users Found This Useful (4 Votes)