Hosting TND có tối ưu cho SEO Google?

Có, chúng tôi hiểu rằng tầm quan trọng của Google đối với website là rất lớn. Toàn bộ dải IP BOT của Google đều được chúng tôi thống kê và đưa vào Whitelist(Danh Sách Trắng) được ưu tiên 100% và bỏ qua mọi cơ chế cản lọc của tường lửa khi Craw vào các máy chủ của TND.

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 0 Users Found This Useful (1 Votes)