Tốc độ đọc ghi HDD máy chủ Hosting của TND là bao nhiêu?

Toàn bộ máy chủ của TND đều là Dell sử dụng cơ chế Raid HDD 10

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 2 Users Found This Useful (4 Votes)