Tôi có thể lấy lại dữ liệu khi host bị khóa?

Hỏi: Host của tôi bị khóa do quá hạn, tôi muốn lấy lại dữ liệu trên host của tôi có được không?

Đáp: Nếu host của bạn bị khóa do quá hạn.Khi bạn yêu cầu TND sẽ tiến hành Backup và gửi cho bạn toàn bộ dữ liệu trên host mà bạn không cần phải thanh toán gia hạn.

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 4 Users Found This Useful (6 Votes)