Tôi không kết nối FTP tới Reseller Hosting US được ?

Xin lưu ý: Như một biện pháp an ninh, chúng tôi chỉ cho phép các kết nối FTP an toàn. Vì vậy, để kết nối FTP, bạn cần phải sử dụng FTPS trên cổng 21.

Ví Dụ CuteFTP tôi chọn kiểu: FTP with TLS/SSL(AUTH TLS-Explicit)
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 1 Users Found This Useful (1 Votes)