Làm thế nào để Remote tới SQL Server bằng SQL Server Management Studio

Hỏi: Tôi muốn sử dụng SQL Server Management Studio để nối tới MSSQL Server của tnd.vn thì làm thế nào?
Trả lời: Để Remote tới SQL Server bằng SQL Server Management Studio Bạn cần điền chính xác các thông số sau "Server Name","User Name","User Password".
Trong đó "MSSQL Server Name". Khi tạo một MSSQL Database thì ở phần Database server sẽ cho chúng ta biết "MSSQL Server Name". Ở ví dụ như trong hình thì tôi sẽ điền "MSSQL Server Name" = "mydomain.com\MSSQLSERVER2008"
* Chú ý Remote MSSQL phải dùng dấu \ mới có thể kết nối được.


- Một số lỗi thường gặp như lỗi 26 (error: 26)
Giải thích: Khi một máy chủ cài nhiều phiên bản MS SQL Server sẽ dẫn tới tình trạng có nhiều Server Name khác nhau và có các cổng port khác nhau.
Cách giải quyết: Bạn cần phải điền thêm port của MS SQL Server thì mới remote được.

Ví dụ ở máy chủ của TND
MSSQLServer2008 sẽ có port là 1433
MSSQLServer2012 sẽ có port là 1434
MSSQLServer2014 sẽ có port là 1435

MSSQLServer2016 sẽ có port là 1436

MSSQLServer2017 sẽ có port là 1437

Lấy ví dụ, khi remote tới MSSQL Server 2012 thì tôi sẽ điền Server Name là 113.160.102.87\MSSQLServer2012,1434

- Tôi phải điền Connection String như thế nào ?
Ví dụ bạn tạo một Database MSSQLServer2012. Thì ở phần ServerName bạn sẽ điền là ".\MSSQLSERVER2012" và không nên điền là "113.160.102.87\MSSQLSERVER2012"

Trân trọng,

 
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 1 Users Found This Useful (3 Votes)