Website của tôi tốn quá nhiều tài nguyên, tôi phải làm sao?

TND hiểu rằng khi một website phát triển đến một mức độ nào đó sẽ tốn rất nhiều tài nguyên.Hoặc website có những chức năng khá nặng. Sử dụng quá tài nguyên là điều bị giới hạn khi bạn dùng share hosting.Nếu khả năng cho phép thì bạn nên đầu tư sử dụng VPS hoặc Server riêng để được phục vụ tốt nhất mà không bị giới hạn.TND đã có một loạt bài viết hướng dẫn quý khách phân tích, tìm hiểu và khắc phục tình trạng này. 

Nguyên nhân và Khắc Phục Website bị quá tải-Phần 1
https://www.tnd.vn/nguyen-nhan-khac-phuc-website-qua-tai-2365/
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 0 Users Found This Useful (2 Votes)