Tôi muốn CHMOD host win giống CHMOD trên linux thì làm thế nào ?

Thuật ngữ CHMOD 777 hay 755 là dùng để chỉ cách thiết đặt quyền cho các nhóm người dùng trên hệ điều hành linux, Còn trên windows hosting chúng ta có thuật ngữ "Set Premission"  cũng có các quyền như Read,Write,Excute. Vậy nên khi sử dụng một loại source code nào đó mà trong hướng dẫn người ta chú thích phải chmod 777 thì nghĩa là đối với host Win ta cũng cần full quyền. Vậy làm thế nào để làm được điều này?chúng ta vào topic sau:

Hướng dẫn Set Permission trên Plesk Windows Hosting.

https://cloud.tnd.vn/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=5

Hjälpte svaret dig? 4 användare blev hjälpta av detta svar (12 Antal röster)