Thắc mắc về sử dụng tên miền cho người mới bắt đầu

Hỏi: ControlPanel(Trang Quản Lý) tên miền quốc tế của TND ở đâu?
Trả lời: ControlPanel quản lý tên miền tại cloud.tnd.vn

Hỏi: Mình muốn cấu hình tên miền(dạng www.tnd.vn ) hoặc tên miền phụ(subdomain dạng forum.tnd.vn) trỏ vào hosting thì cần làm gì?
Trả lời: Đầu tiên bạn cần quan tâm mình sẽ dùng dịch vụ DNS Server(Máy Chủ DNS) nào? Ví dụ dùng DNS Server của TND thì xem NameServer của các DNS Server này là gì rồi trỏ tên miền về các NameServer đó.

Trường hợp 1: Nếu sử dụng DNS Server ngay tại trang ControlPanel tên miền, bạn có thể vào ControlPanel tên miền rồi trỏ NameServer về ns01.tnd.vn, ns02.tnd.vn, ns03.tnd.vn, ns04.tnd.vn.
Sau khi trỏ NameServer về đây bạn có thể cấu hình bản ghi tại trang cloud.tnd.vn. Xem video hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Nếu sử dụng DNS Server trung gian khác tại TND, ví dụ như dns.tnd.vn thì bạn trỏ lại NameServer tên miền của bạn về dns1.tnd.vn và dns2.tnd.vn.
Lúc này bạn có thể cấu hình bản ghi DNS tại trang dns.tnd.vn và tên miền của bạn chỉ có hiệu lực khi sử dụng NameServer ở trang này. Xem video hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 3: Nếu sử dụng DNS Server của dịch vụ Hosting, thì các bản ghi DNS ở máy chủ khác sẽ mất tác dụng và chuyển quyền cấu hình DNS sang máy chủ Hosting.
Ví dụ: khi sử dụng NameServer Hosting của TND như nsc1.tnd.vn và nsc2.tnd.vn thì việc cấu hình bản ghi DNS tên miền sẽ được quản lý tại ControlPanel của Hosting đó. Thường thường khi sử dụng NameServer của máy Hosting, bạn không cần phải chỉnh các bản ghi DNS nữa mà Hosting sẽ cấu hình theo mẫu cho bạn luôn. Hoặc khi bạn tạo thêm một subdomain hệ thống cũng tự động tạo thêm bản ghi DNS cho subdomain tương ứng đó. Để kiểm tra chính xác, bạn có thể xem thêm ở phần quản lý DNS bên trong dịch vụ Hosting.

Trường hợp 4: Nếu sử dụng DNS Server trung gian khác ngoài TND, thì các bản ghi DNS tại TND sẽ mất tác dụng và chuyển quyền quản lý và cấu hình DNS sang nhà cung cấp này.
Trường hợp này, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp DNS Server này để được hỗ trợ nếu có thắc mắc. Bạn không thể sử dụng DNS ở nhà cung cấp khác mà lại yêu cầu TND hỗ trợ.

Tùy từng dịch vụ DNS trung gian khác nhau mà sẽ có NameServer khác nhau. Nếu dùng NameServer ở đâu thì sẽ quản lý DNS ở đấy (Không Thể NameServer ở công ty A nhưng cấu hình DNS ở công ty B)

Hỏi: Tôi muốn trỏ tên miền về hosting hay muốn tạo thêm subdomain thì cần làm gì?
Trả lời: Đây là câu nói ám chỉ việc cấu hình các bản ghi DNS tên miền của bạn.

Đầu tiên đăng nhập vào trang quản lý DNS tên miền rồi xem các ví dụ.

Ví dụ: trỏ tên miền google.com về hosting có IP là 8.8.8.8
Tôi vào trang dns tên miền rồi sửa lại A records của tên miền google.com về IP 8.8.8.8

Ví dụ: trỏ tên miền www.google.com về hosting có IP là 8.8.8.8
Tôi vào trang dns tên miền rồi sửa lại A records của tên miền www.google.com về IP 8.8.8.8

Ví dụ: tôi muốn tạo thêm tên miền phụ (subdomain) như maps.google.com về IP 8.8.8.8
Tôi vào trang dns tên miền rồi thêm một A records có giá trị là maps.google.com về IP 8.8.8.8

Còn tiếp

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 4 Users Found This Useful (7 Votes)