Làm thế nào để đổi sang PHP 5.3?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi PHP Version cho từng thư mục trên Plesk Hosting của bạn để phù hợp với các loại code mà bạn sử dụng.

Ví dụ tôi có website http://demo.tnd.vn tôi muốn tạo thư mục http://demo.tnd.vn/vbulletin5 sử dụng PHP 5.3 để cài vBulletin5. Nhưng tôi muốn ở thư mục khác ví dụ như http://demo.tnd.vn/xenforo lại sử dụng PHP 5.2 và MYSQLI . Để làm được điều này chúng ta thực hiện theo hướng dẫn sau:

Đầu tiên sau khi Login vào Control Panel Hosting.

- Bước 1: Click vào Tab Website & Domains

- Bước 2: Click vào nút Show Advanced Operations

- Bước 3: tìm đến mục Virtual Directory

Bạn có thể thay đổi PHP Version cho http://demo.tnd.vn bằng cách ấn vào nút PHP Settings .

Hoặc tạo thư mục vBulletin 5 sử dụng PHP5.3 bằng cách click vào nút Create Virtual Directory chọn tên thư mục là vbulletin5 rồi ấn OK.

Sau đó bạn có thể thay đổi PHP Settings cho thư mục vbulletin5 bằng cách ấn vào nút PHP Settings  và chọn loại PHP Version là 5.3.

Một vài thuộc tính trong nút Creat Virtual Directory

- Directory browsing: Hiển thị toàn bộ thư mục khi không có file index hay default. Giống http://demo.tnd.vn

- Path : đường dẫn thật cho thư mục ảo mà bạn tạo (nên để mặc định).

- Script source access, Read permission, Write permission: tùy chọn.

 

Hjalp dette svar dig? 0 Kunder som kunne bruge dette svar (1 Stem)